Niedziela Palmowa 2020

  • Redaktor 

Niedziela Palmowa 5 kwietnia 2020 r.

Diecezjalna Komisja Liturgiczna

Oddajemy w wasze ręce pomoc w duchowym i religijnym przeżyciu Niedzieli Palmowej w gronie ro-dziny, w waszych domowych kościołach.
Całość jest podzielona na trzy części. W pierwszej za-tytułowanej Dlaczego Niedziela Palmowa możecie prze-czytać ciekawe informacje o historii dzisiejszego święta i znakach, które mu towarzyszą. W drugiej części – Dzi-siaj w Kościele – dowiecie się co kapłani będą celebro-wać w waszych kościołach i w czym możecie uczestni-czyć duchowo dzięki transmisjom radiowym i telewi-zyjnym. Te dwie części mogą posłużyć rodzicom do „ka-techezy rodzinnej”, czyli wyjaśnienia zwyczajów i tradycji związanych z początkiem Wielkiego Tygodnia.
Szczególnie ważna jest trzecia część zatytułowana Dzisiaj w domu. Pragniemy was zaprosić do zrobienia palm i wspólnej modlitwy w rodzinie dla uczczenia wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy. W tym roku palmy nie będą pobłogosławione przez kapłana, ale wasza wspólna modlitwa może wam przynieść duchowe owo-ce. Skorzystajcie zatem z części zatytułowanej MODLITWA RODZINNA. Dla bardziej spragnionych medytacji i osobistej modlitwy na końcu w dodatku znajduje się jeden z Psalmów oraz fragment papieskiej homilii na temat procesji z palmami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *