Przejdź do treści

Grota ocalenia

Na pamiątkę cudownego ocalenia Jana Matrasa pod Rastatt wybudowana została przez parafian Grota Ocalenia. Znajduje się ona w miejscu, gdzie w 1993 r. był ołtarz koronacyjny, a powódź w 1997 r. uczyniła naturalną wyrwę w ziemi. Fakt ten natchnął Ks. Kustosza Józefa Waśniowskiego do wybudowania Groty. Projektu podjął się ceniony i zasłużony dla Sanktuarium artysta prof. Wincenty Kućma.

Czasza Groty ma formę wycinka walca i jest wykonana z kamienia łamanego w miejscowym kamieniołomie oraz z granitu strzegomskiego. Z tła kamiennego wnętrza Groty wyłania się sylwetka drzewa. Nawiązuje to do faktu, że w pobliżu, od niepamiętnych lat rosła lipa a na niej wisiała przydrożna kapliczka. Wewnątrz Groty widnieje okazała, wykonana z brązu postać Matki Bożej, a u Jej stóp leży ranny żołnierz.

Grota jest upamiętnieniem Cudu jakiego Jan Matras doświadczył za pośrednictwem Matki Bożej i stanowi kolejne miejsce modlitwy, zadumy i religijnych przeżyć w pasierbieckim Sanktuarium.

Poświęcenia Groty Ocalenia, w obecności Ks. Bpa Ordynariusza Wiktora Skworca, dokonał Kardynał Joachim Meisner z Kolonii i złożył tam urnę z ziemią z terenu Niemiec, gdzie walczył i był ocalony Jan Matras. To uroczyste wydarzenie miało miejsce 9 sierpnia 2001 r. i zgromadziło na wspólną modlitwę całą niemal parafię, rzesze pielgrzymów i wielu znakomitych gości.