Duszpasterze

  • Imię i Nazwisko: ks. mgr Bogdan Stelmach

Funkcja w parafii: Proboszcz

Od kiedy w parafii: 2017 r.

  • Imię i nazwisko: ks.mgr. Andrzej Kmiecik

Funkcja w parafii: Wikariusz

Od kiedy w parafii: 2017 r.

  • Imię i nazwisko: ks.Prałat mgr Józef Waśniowski

Funkcja w parafii: Rezydent

Od kiedy w parafii: 1982 r.