Przejdź do treści

Koronacja


Cudowny Obraz ufundowany przez Jana Matrasa jest olejnym płótnem o wymiarach 72 x 90 cm. Przedstawia on Maryję w tajemnicy Niepokalanego Poczęcia, która zajmuje centralne miejsce. Odziana jest w złotą szatę królewską a lekko złożonymi rękoma wskazuje na serce, pod którym nosi nie narodzonego jeszcze Chrystusa. Jest więc Matką Brzemienną. W tle widać postać Boga Ojca, wysyłającego lekkim dotknięciem ramion Maryję na Ziemię, by była nam Pocieszycielką. U Jej stóp rozpościera się szarfa z napisem: „Matko Pocieszna wspomóż nas grzesznych”. Maryja stoi na kuli ziemskiej, depcze głowę węża i ma księżyc pod stopami. Wokół niej widać aniołów, którzy otaczają Maryję i radują się z Jej chwały. Przez 159 lat Cudowny Obraz był przedmiotem czci przez wiernych w starej kapliczce, która w międzyczasie stała się powszechnie uznanym Sanktuarium. Wprowadzono dwa nowe odpusty: w 1954r.- na uroczystość Niepokalanego Poczęcia 8 grudnia -zimowy, a w 1983 r. na Uroczystość Zesłania Ducha Świętego (Zielone Świątki)-wiosenny.

Do kulminacyjnego punktu w dotychczasowym kulcie, jakim była Koronacja, przyczyniły się: długie lata wzmożonej czci Obrazu, pielgrzymki wiernych, dawane świadectwa, prośby i podziękowania na kartkach, licznie zamawiane Msze św., a przede wszystkim wiele nadzwyczajnych łask otrzymywanych tu za pośrednictwem Maryi. Uroczysty ten akt miał miejsce 28 sierpnia 1993 r., w dziesiątą rocznicę przeniesienia Obrazu z kapliczki i w dwusetną rocznicę ocalenia fundatora przez Matkę Bożą pod Rastatt. Koronacji Obrazu złotymi, papieskimi koronami dokonał ówczesny rządca diecezji tarnowskiej Ks. Bp Józef Życiński. Ta podniosła uroczystość zgromadziła dziesiątki tysięcy wiernych oraz kilkuset kapłanów a także wielu biskupów z Polski i z zagranicy. Mimo deszczu i niesprzyjającej aury, wierni niestrudzenie trwali na modlitwie i wysławiali Maryję. Akt koronacji potwierdził żywotność i autentyczność kultu, spontaniczność wiary i głębokiego przywiązania oraz miłości do Matki Bożej.