Misje Święte 3-8 grudnia

Misje Święte 3-8 grudnia

Serdecznie zapraszamy

do wzięcia udziału w Misjach Świętych, które będą okazją do ponownego odkrycia miłości Boga i odnowienia z Nim więzi.

Misje Święte to szczególny czas nawrócenia się człowieka do Boga i odnowa życia z Nim. Misjonarze Saletyni będą głosili Jezusa Chrystusa, byśmy uwierzyli w Niego pod wpływem Ducha Świętego. My zaś mamy dobrowolnie się nawrócić i przyjąć osobiście Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela. Ważne jest byśmy dokonali tego we Wspólnocie Kościoła, którą Chrystus ustanowił, aby dać nam środowisko wzrostu wiary, gdzie doświadczamy wzajemnego braterstwa. Dla wspólnoty parafialnej powinien być to czas nowych narodzin. Aby to nowe życie nie tylko podtrzymać, ale je rozniecać oraz czynić z parafii wspólnotę w misji, konieczne jest doświadczenie komunii.

Otwórzcie uszy na przyjęcie Słowa Bożego – jedynej odwiecznej Prawdy.

Otwórzcie drzwi serc Waszych, by zamieszkał w Nich na stałe Jezus Chrystus.

Otwórzcie drzwi Waszych domów i Waszych Rodzin, by w nich zamieszkał na stałe pokój Chrystusowy, prawdziwa radość i wzajemna miłość.

W imię Chrystusa prosimy: pojednajcie się z Bogiem! (2 Kor 5, 20)

Zwracamy się z prośbą do wszystkich o właściwe zorganizowanie swoich zajęć, by znaleźć czas na Misje Święte.

Prosimy Was o modlitwę, umartwienia w intencji Misji Świętych.

Prosimy też o apostolstwo – może dzięki Tobie ktoś odnajdzie drogę do Boga.

Misje Święte prowadzi i serdecznie zaprasza

Ks. Maciej Kucharzyk MS oraz Ks. Wiesław Burski MS

Misjonarze Saletyni

MODLITWA   PRZED   MISJAMI   PARAFIALNYMI

Dobry i Miłosierny Boże! Prosimy Cię o błogosławieństwo dla misji, które mają być wielkimi dniami przemiany naszej Parafii. Niech ten czas będzie błogosławiony dla wszystkich mieszkańców naszej Parafii.

Pragniemy, aby wszyscy doszli do poznania prawdy i zostali zbawieni. Potrzeba do tego łaski Bożej i dlatego z wielką ufnością wołamy Przyjdź Królestwo Twoje.

Dopomóż nam przygotować się dobrze do misji świętej, aby wszyscy wyznawcy Jezusa Chrystusa żyli, jak prawdziwi wyznawcy miłości i przebaczenia. Napełnij nas pragnieniem ratowania nie tylko siebie, ale i wszystkich naszych braci i sióstr, żyjących w ciemnościach grzechu i odwróceniu od Boga.

Użycz misjonarzom światła i łaski, żeby nas nauczyli, jaka jest wola Boża i co nam służy do zbawienia. Niech Boskie Twoje słowo przez nich głoszone oświeci nas i pouczy, uzdrowi i wzmocni, uświęci i zbawi. Prosimy Cię przez Syna Twego Jezusa Chrystusa.

Duchu Święty Boże! Pomagaj misjonarzom i całej Parafii, aby przez misje święte zostało odnowione oblicze naszej Parafii.
Matko Kościoła! Bądź Matką Parafii w czasie misji świętych i razem ze świętymi patronami naszymi wspieraj nas swoim wstawiennictwem. Amen.

+

Podaj mi swoją dłoń Maryjo z La Salette

I zabierz mój lęk i zabierz mój gniew

I pokój w serce me wlej.

Nie zamykajmy serc, zbawienia nadszedł czas

Już Chrystus puka w drzwi, może ostatni raz.

Maryjo Matko ma, płacząca w La Salette

Za nami Syna proś, by nam przebaczył grzech.

+

W Trzecim Tysiącleciu Chrześcijaństwa

z Matką Bożą z La Salette

odczytujemy znaki czasów!

PASIERBIEC

Parafia pw. Matki Bożej Pocieszenia

3 – 8 grudnia 2023 roku

3.12.2023 – Niedziela

Rozpoczęcie Misji Świętych

7.00; 9.00; 11.00; 16.00 – Msza św. (prosimy przynieść świece)

19.00 – Apel Maryjny

4.12.2023 – Poniedziałek

Dzień Wiary

6.30 – Msza św. z kazaniem ogólnym

09.00 – Nauka rekolekcyjna dla dzieci kl. 1 – 3

10.30 – Nauka rekolekcyjna dla dzieci kl. 4 – 8

17.00 – Msza św. z kazaniem ogólnym

18.15 – Nauka stanowa dla Rodziców i Małżonków

19.00 – Apel Maryjny

5.12.2023 – Wtorek

Dzień Kościoła

6.30 – Msza św. z kazaniem ogólnym

09.00 – Nauka rekolekcyjna dla dzieci kl. 1 – 3

10.30 – Nauka rekolekcyjna dla dzieci kl. 3 – 8

16.30 – Nabożeństwo za Zmarłych

17.00 – Msza św. z kazaniem ogólnym i procesja na cmentarz

6.12.2023 – Środa

Dzień Sakramentu Pojednania

6.30 – Msza św. z kazaniem ogólnym

9.00 – 10.00 – Spowiedź św.

09.30 – Spowiedź dla dzieci Szkoły Podstawowej

10.00 – Msza św. na zakończenie rekolekcji szkolnych

15.00 – Nabożeństwo przebłagalne za grzechy parafii

16.00 – 17.00 – Spowiedź św.

17.00 – Msza św. z kazaniem ogólnym

18.00 – Świadectwo Matki i cudownie uzdrowionej jej córeczki Weroniki i Apel Maryjny

7.12.2023 – Czwartek

Dzień Sakramentu Małżeństwa

6.30 – Msza św. z kazaniem ogólnym

10.00 – Błogosławieństwo małych dzieci oraz matek oczekujących potomstwa

17.00 – Msza św. z odnowieniem przyrzeczeń Sakramentu Małżeństwa

18.00 – Nauka rekolekcyjna dla młodzieży

19.00 – Apel Maryjny (gość: Stanisław Domarski – saksofon sopranowy, flet)

8.12.2023 – Piątek

Zakończenie Misji świętych

6.30 – Msza św. z kazaniem na zakończenie Misji Świętych

11.00 – Msza św. dla chorych oraz Błogosławieństwo Lourdzkie . Godzina Łaski.

17.00 – Msza św. na zakończenie Misji Świętych, poświęcenie Krzyża misyjnego i krzyży rodzinnych, akt ekspiacyjny za znieważanie krzyża, zakończenie Misji św. z uroczystym błogosławieństwem misyjnym i odpustem zupełnym pod Krzyżem misyjnym

Pomnij, o Matko Boża Saletyńska,

Prawdziwa Matko Bolesna,

na łzy wylane za mnie na Kalwarii.

Pomnij także na trudy, których się nieustannie dla mnie podejmujesz,

aby mnie zasłonić przed sprawiedliwością Bożą.

Czyż tedy teraz możesz opuścić dziecko swoje,

skoro dla niego tak wiele uczyniłaś.

Tą pocieszającą myślą ożywiony,

upadam do stóp Twoich,

choć tak niewierny jestem i niewdzięczny.

Nie odrzucaj modlitwy mojej,

o Przeczysta Dziewico, Pojednawczyni grzeszników,

lecz nawróć mnie i wyjednaj mi tę łaskę,

bym Jezusa umiłował nade wszystko,

a Ciebie pocieszał życiem świętobliwym,

bym mógł kiedyś oglądać Cię w niebie.

Amen.