Wizyta Duszpasterska 2022/2023

Wizyta Duszpasterska 2022/2023

Środa 28.12.2022r
Kisielówka Górna – od p. Smoter do p. Mrózek – od godz. 8.30
Mroczkówka – od p. Kiklica do p. Ślimak – od godz. 8.30

Czwartek 29.12.2022r
Kisielowka Dolna – od p. Wilk do p. Wilczek – od 8. 30
Wierzch Góry, Makowica Górna, Domy pod lasem – od p. Wilczka do p. Kulig
– od godz. 8. 30

Piątek 30.12.2022r
Walowa Góra od p. Guzik do p. Guzik – od 8. 30
Bałażówka cz. I – od p. Gąsiorek do p. Kurek – od 8. 30

Poniedziałek 02.01.2023r
Kaczorówka domy od Makowicy – od p. Dudek do p. Duchnik – od godz. 14.00
Pasierbiec Równie cz. I – od p. Smoter do p. Nowaków – od godz. 14.00

Wtorek 03.01.2023r
Kaczorówka domy od Makowicy – od p. Duplak do p. Dudek – od godz. 13.00
Walowa Góra – od p. Tomasza Piórkowskiego do p. Zielonki – od godz. 13.00

Środa 04.01.2023r
Makowica cz. II – od p. Sajdak do p. Knapik – od godz. 14.00
Pasierbiec Równie cz. II – od p. Steczek do p. Giza – od godz. 14.00

Czwartek 05.01.2023r
Młynne Rola domy od Pasierbca – od p. Bednarczyk do p. Musiał – od 13.00
Kisielówka Dolna – od p. Krzyściak do p. Klimek – od 13.00

Sobota 07.01.2023r
Pasierbiec Centrum – od p. Raczek do p. Wojkowskiej – od godz. 8. 30
Makowica cz. I – od p. Słowikowskich do p. Sikora – od godz. 8. 30

Poniedziałek 09.01.2023r
Kisielówka Środkowa cz. II – od. p. Kazimierza Wilczek do p. Sułkowskiego –
od. godz. 14.00
Domy za łąką – od p. Górskich do p. Stanisz – od godz. 14.00

Wtorek 10.01.2023r
Kisielówka Środkowa cz. I – od p. Smoter do p. Anny Halota – od godz. 13.00
Walowa Góra – od. p. Szewczyk do p. Rutka – od godz. 13.00

Środa 11.01.2023r
Kaczorówka domy od Pasierbca – od p. Kita do p. Puch – od 14.00
Bałażówka cz. II – od p. Biedroń do p. Gąsiorek – od godz. 14.00

Czwartek 12. 01.2023r
Młynne Rola domy od Makowicy – od p. Golonka do p. Smorońskich – od godz.
13.00
Stara Karczma – od p. Piech do p. Wilczek – od godz. 13.00

Piątek 13. 01.2023r
Sośliny – od p. Pławeckich do p. Toporkiewicz – od godz. 14.00
Koniec Pasierbca – od p. Ptaszek do p. Smoter – od godz. 14.00

Plan kolędy może ulec zmianie z powodu, niespodziewanych obowiązków
duszpasterskich. O ewentualnych zmianach będziemy informowali podczas
ogłoszeń parafialnych.