Wizyta Duszpasterska 2023/2024

Wizyta Duszpasterska 2023/2024

Czwartek 28.12.2023r

Mroczkówka – od p. Kiklica do p. Ślimak – od godz. 8.30
Kisielówka Górna – od p. Smoter do p. Mrózek – od godz. 8.30

Piątek 29.12.2023r

Bałażówka cz. I – od p. Gąsiorek do p. Florek – od 8. 30
Kisielówka Dolna – od p. Wilk do p. Wilczek – od 8. 30

Sobota 30.12.2023r

Makowica Górna – od p. Mieczychowskich do p. Ptaszek – od godz. 8. 30
Kisielówka Środkowa cz. I – od p. Smoter do p. Halota – od godz. 8.30

Wtorek 02.01.2024r

Pasierbiec Równie cz. I – od p. Smoter do p. Nowaków – od godz. 13.00
Walowa Góra – od p. Guzik do p. Guzik – od godz. 13.00

Środa 03.01.2024r

Walowa Góra – od p. R. Piórkowskiego do p. Zielonki – od godz. 13.00
Kaczorówka domy od Makowicy – od p. Duplak do p. Dudek – od godz. 13.00

Czwartek 04.01.2024r

Pasierbiec Równie cz. II – od p. Steczek do p. Giza – od godz. 13.00
Makowica cz. II – od p. St. Sajdak do p. Knapik – od godz. 13.00

Piątek 05.01.2024r

Kisielówka Dolna – od p. Krzyściak do p. Klimek – od 13.00
Młynne Rola domy od Pasierbca – od p. Bednarczyk do p. Musiał – od 13.00

Poniedziałek 08.01.2024r

Makowica cz. I – od p. Słowikowskich do p. M. Dudek – od godz. 13.00
Kaczorówka domy od Pasierbca – od p. Kita do p. Puch – od 14.00

Wtorek 09.01.2024r

Domy za łąką – od p. Golonka do p. Stanisz – od godz. 13.00
Kisielówka Środkowa cz. II – od. p. Wilczek do p. Sułkowskiego – od godz. 13.00

Środa 10.01.2024r

Koniec Pasierbca – od p. Ptaszek do p. Smoter – od godz. 13.00
Domy pod lasem i Kaczorówka domy od Makowicy – od p. Halota do p. Nowak – od
13.00

Czwartek 11.01.2024r

Bałażówka cz. II – od p. Biedroń do p. Gąsiorek – od godz. 13.00
Wierzch Góry i Sośliny – od p. Matras do p. Toporkiewicz – od godz. 13.00

Piątek 12. 01.2024r

Stara Karczma – od p. Zapała do p. Wilczek – od godz. 13.00
Młynne Rola domy od Makowicy – od p. Golonka do p. Smorońskich – od godz. 13.00

Sobota 13. 01.2024r

Walowa Góra – od. p. Szewczyk do p. Rutka – od godz. 8.30
Pasierbiec Centrum – od p. Raczek do p. Wojkowskiej – od godz. 8.30

Plan kolędy może ulec zmianie z powodu, niespodziewanych obowiązków
duszpasterskich. O ewentualnych zmianach będziemy informowali podczas ogłoszeń
parafialnych.